Mes, toliau – ,,Pardavėjas“, tikime metodu 100 procentų ir garantuojame, jei po pirmo užsiėmimo praktikos jūs, toliau – ,,Pirkėjas“, suprasite, kad jums nepatinka šis metodas – Pardavėjas grąžins Pirkėjui 100 procentų visus įmokėtus pinigus. Tiesiog paskambinkite ir praneškite svetainėje pateiktu telefonu iki antro užsiėmimo pradžios.

Jeigu, dėl tam tikrų priežasčių mokymai neįvyktų, Pirkėjui bus grąžinama visa jo įmokėta suma.

Jei buvo suteikta nekokybiška paslauga ir Produktas dėl Pardavėjo ar tarpininkų techninių klaidų nebuvo Pirkėjui pasiekiama, Pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą sumą pinigų už nekokybišką paslaugą arba suteikti galimybę pakartotinai pasinaudoti užsakyta paslauga.

Pirkėjas įsipareigoja registruojantis pateikti tikslius ir teisingus savo duomenis ir yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius neigiamus padarinius, grąžinant Pirkėjui pinigus už įsigytą paslaugą. Pirkėjas yra visiškai atsakingas dėl savo veiksmų, naudojantis Platforma.

Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Platformos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.