MB ,,Fors grata” (toliau – ,,Įmonė“) gerbia visus savo klientus (Pirkėjus), įmonės svetainės http://www.angelmokymai.lt/ (toliau – ,,Svetainė“) lankytojus (toliau – ,,Pirkėjus“) ir suteikia jiems galimybę naudotis internetiniais produktais, esančiais šioje Svetainėje.

Šios internetinės Svetainės naudojimosi taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, reglamentuojantis asmeniniais tikslais įsigyjančių asmenų (toliau – Pirkėjas) ir Įmonės (toliau – ,,Pardavėjas“) teises bei pareigas, internetinių produktų (seminarų, mokymų, programų, toliau – ,,Produktų“) įsigijimo bei apmokėjimo už paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, šalių atsakomybę bei kitas Svetainėje teikiamų paslaugų nuostatas.

Paslaugas Svetainėje gali užsakyti visi interneto vartotojai, turintys prieigą prie interneto platformos jos veikimo teritorijoje ir turintys galimybę apmokėti už pasirinktas paslaugas. Pirkėjas užsiregistruoja svetainėje, išsirenka norimą Produktą ir už jį susimoka. Kai Pardavėjas gauna įmoką, Pirkėjui suteikiama internetinė prieiga prie jo įsigyto Produkto.

Galimybė naudotis Produktu yra neterminuota (jei prie konkretaus Produkto aprašymo nėra parašyta kitaip).

Pardavėjas nėra atsakingas dėl svetainės http://www.angelmokymai.lt arba Paslaugos nepakankamo veikimo, trikdžių ir neprieinamumo, jei viso to negali kontroliuoti dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių.