MB ,,Fors grata”, toliau – ,,Pardavėjas“, svetainėje http://www.angelmokymai.lt/ (toliau – ,,Svetainėje“) lankytojams (toliau – ,,Pirkėjas“) suteikia galimybę naudotis internetiniais produktais ar paslaugomis, esančiomis šioje Svetainėje.

Kainos Svetainėje yra nurodomos EUR (eurais). Pirkėjas apmoka už Produktą ar Paslaugą, naudodamasis platformoje nurodomų finansinių tarpininkų paslaugomis UAB ,,Paysera LT”, bankų mokėjimo kortelėmis MasterCard, VISA, PayPall mokėjimo sistema.

Pirkėjas,naudodamasis svetainėje pateikta internetine nuoroda, susimoka už pasirinktą Paslaugą ar Produktą. Patvirtinus Pirkėjo įmoką, 1 val. bėgyje, jam išsiunčiama  informacija apie įsigytą Produktą ar Paslaugą. Prisijungimo nuoroda, kai Pirkėjas sumoka už pasirinktą Paslaugą ar Produktą, išsiunčiama 1 dienos laikotarpyje.

Jei, Pirkėjui atlikus apmokėjimą, Produktas ar Paslauga nėra prieinama Svetainėje, Pirkėjas apie tai turi nedelsiant informuoti Pardavėją. Pardavėjas nedelsiant priima visus reikiamus veiksmus, siekiant išsiaiškinti sutrikimo priežastis per kuo trumpiausius terminus. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtą sumą pinigų, jei yra nustatyta, jog Produktas ar Paslauga buvo neprieinamas dėl Pardavėjo ar Finansinio tarpininko kaltės. Pardavėjas nėra atsakingas už paslaugos tiekimo sutrikimus, jei yra nustatoma, jog Produktas ar Paslauga buvo neprieinamas Pirkėjui dėl Pirkėjo veiksmų.

Pardavėjas gali savo nuožiūra organizuoti ar inicijuoti platformoje akcijas ar specialius pasiūlymus. Apie šias akcijas ar nuolaidas Pardavėjas gali informuoti Pirkėją jo registracijos metu nurodytu el. pašto ar kitais Pirkėjo nurodytais kontaktiniais duomenimis. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro Pirkėjo įspėjimo, priimti, pakeisti ar koreguoti organizuojamų akcijų ar specialių pasiūlymų sąlygas, taip pat jas panaikinti.